Τηλέφωνο: 2310797500    |   info@ikteokinisi.gr

Τελευταία νέα

ΠΡΟΦΙΛ

Το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Κίνηση λειτουργεί στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου από τον Ιούλιο του 2007. Στελεχωμένο με το πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με πολύχρονη εμπειρία, με μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και με το πιο φιλικό περιβάλλον είναι στη διάθεση σας για να μετατρέψει την υποχρέωση του Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σας στην πιο ευχάριστη τακτική επίσκεψή σας.

Το ΚΤΕΟ Κίνηση διαθέτει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η πρόσβαση στο ΙΚΤΕΟ Κίνηση είναι εξαιρετικά εύκολη από οποιαδήποτε περιοχή και αν προέρχεστε, καθώς βρίσκεται σε κεντρικό κομβικό σημείο της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, μόλις 16 ΧΛΜ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, 6 ΧΛΜ από την Εθνική Οδό, και 5ΧΛΜ από την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

img

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

Ωραριο Λειτουργιας

Καλέστε μας στο 2310797500 και προγραμματίστε το έλεγχο του οχήματος σας την ημέρα και την ώρα σύμφωνα με τις δικές σας δυνατότητες. Η γραμματεία είναι στη διάθεση σας να σας προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε για το κόστος του ελέγχου, τις προθεσμίες που έχετε στη διάθεσή σας και να λύσει οποιαδήποτε απορία σας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 08:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 18:00 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 08:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 14:00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ι.Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά


 • Αδεια Κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον πρόκειται για Περιοδικό Τεχνικό έλεγχο
 • Ταυτότητα ή Δίπλωμα του προσκομίζοντος (Το όχημα μπορεί να φέρει προς έλεγχο οποιοσδήποτε και όχι υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης και η δική του ταυτότητα ή δίπλωμα θα ζητηθεί και ΟΧΙ του ιδιοκτήτη.)

ΤΑΞΙ – ΑΓΟΡΑΙΑ

Δικαιολογητικά


 • Αδεια Κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον πρόκειται για Περιοδικό Τεχνικό έλεγχο
 • Ταυτότητα ή Δίπλωμα του προσκομίζοντος (Το όχημα μπορεί να φέρει προς έλεγχο οποιοσδήποτε και όχι υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης και η δική του ταυτότητα ή δίπλωμα θα ζητηθεί και ΟΧΙ του ιδιοκτήτη.)
 • Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΗΑΣ)
 • Πιστοποιητικό CB

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά


 • Αδεια Κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον πρόκειται για Περιοδικό Τεχνικό έλεγχο
 • Ταυτότητα ή Δίπλωμα του προσκομίζοντος (Το όχημα μπορεί να φέρει προς έλεγχο οποιοσδήποτε και όχι υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης και η δική του ταυτότητα ή δίπλωμα θα ζητηθεί και ΟΧΙ του ιδιοκτήτη.)
 • Άδεια Λειτουργίας της Σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)

ΑΝΑΡΙΘΜΑ

Δικαιολογητικά


 • Αδεια Κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον πρόκειται για Περιοδικό Τεχνικό έλεγχο
 • Ταυτότητα ή Δίπλωμα του προσκομίζοντος (Το όχημα μπορεί να φέρει προς έλεγχο οποιοσδήποτε και όχι υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης και η δική του ταυτότητα ή δίπλωμα θα ζητηθεί και ΟΧΙ του ιδιοκτήτη.)
 • To πιστοποιητικό ταξινόμησης που εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, προκειμένου για μεταχειρισμένα εισαγωγής οχήματα.
 • Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) προκειμένου για εκποιούμενα από τον Οργανισμό αυτό οχήματα.
 • Έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής (prospectus) ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από την χώρα την οποία έχει εισαχθεί το όχημα. Προκειμένου για εκποιούμενα οχήματα από το ΟΔΔΥ οχήματα το έγγραφο αυτό δεν επιδεικνύεται επειδή δεν επιδίδεται τέτοιο έγγραφο στο κάτοχο από το ΟΔΔΥ.

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ

Δικαιολογητικά


 • Αδεια Κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον πρόκειται για Περιοδικό Τεχνικό έλεγχο
 • Ταυτότητα ή Δίπλωμα του προσκομίζοντος (Το όχημα μπορεί να φέρει προς έλεγχο οποιοσδήποτε και όχι υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης και η δική του ταυτότητα ή δίπλωμα θα ζητηθεί και ΟΧΙ του ιδιοκτήτη.)
 • Υπεύθυνη δήλωση ελέγχου της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης, από τον εγκαταστάτη μηχανικό, καθώς και η αποδειξη έκδοσης αυτής. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει ημερομηνία μέχρι και 30 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που το όχημα διαθέτει εγκατάσταση υγραεριοκίνησης και δεν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας, υποχρεούται σε ειδικό έλεγχο εγκατάστασης υγραερίου.

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Δικαιολογητικά


 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον πρόκειται για Περιοδικό Τεχνικό έλεγχο
 • Ταυτότητα ή Δίπλωμα του προσκομίζοντας (Το όχημα μπορεί να φέρει προς έλεγχο οποιοσδήποτε και όχι υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης και η δική του ταυτότητα ή δίπλωμα θα ζητηθεί και ΟΧΙ του ιδιοκτήτη)
 • Πιστοποιητικό Ταχογράφου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας
 • Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΗΑΣ), (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

ΔΙΚΥΚΛΑ

Δικαιολογητικά


 • Αδεια Κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον πρόκειται για Περιοδικό Τεχνικό έλεγχο
 • Ταυτότητα ή Δίπλωμα του προσκομίζοντος (Το όχημα μπορεί να φέρει προς έλεγχο οποιοσδήποτε και όχι υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης και η δική του ταυτότητα ή δίπλωμα θα ζητηθεί και ΟΧΙ του ιδιοκτήτη.)

ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΩ ΚΤΕΟ;

ΕΛΑΦΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΟΤΟ


 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Στη συμπλήρωση 4 ετών από την ημερομηνία πρώτης άδειας που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Ανά 2 έτη από τον αρχικό έλεγχο.

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Στη συμπλήρωση 1 έτους από την ημερομηνία πρώτης άδειας που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Ανά 1 έτος από τον αρχικό έλεγχο.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΝΟΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!!!

Επικοινωνια

Καλέστε μας στο 2310797500 και προγραμματίστε τον έλεγχο του οχήματος σας την ημέρα και την ώρα σύμφωνα με τις δικές σας δυνατότητες. Η γραμματεία είναι στη διάθεση σας να σας προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε για το κόστος του ελέγχου, τις προθεσμίες που έχετε στη διάθεσή σας και να λύσει οποιαδήποτε απορία σας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ

Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310797500
Φαξ: 2310797947
Email: info@ikteokinisi.gr

 

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα με Παρασκευή: 08.00 - 18.00
Σάββατο: 08.00 - 14.00

 

Προσβαση

Η πρόσβαση στο ΙΚΤΕΟ Κίνηση είναι εξαιρετικά εύκολη από οποιαδήποτε περιοχή και αν προέρχεστε, καθώς βρίσκεται σε κεντρικό κομβικό σημείο της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, μόλις 16 ΧΛΜ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, 6 ΧΛΜ από την Εθνική Οδό, και 5ΧΛΜ από την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης

Πρόσβαση από την Εθνική Οδό

Προβολή μεγαλυτέρου χάρτη

Πρόσβαση από την Εθνική Οδό Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης

Προβολή μεγαλυτέρου χάρτη

Πρόσβαση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Προβολή μεγαλυτέρου χάρτη